Shri Mataji Nirmala Devi – Sahaja yogas Grunnlegger

Fødsel og oppvekst

Shri Mataji Nirmala Devi ble født i en kristen familie i den Indiske delstaten Maharashtra Den 21. Mars 1923. Foreldrene het Prasad og Cornelia Salve og var direkte etterkommere av det kongelige Shalivahana-dynastiet.  Pikebarnet fikk navnet Nirmala, som betyr ren.

Senere ble hun kjent over hele verden under navnet Shri Mataji Nirmala Devi, Den Ærede Mor, født med komplett selvrealisasjon (opplyst).  Hun visste fra hun var svært liten at hun hadde en unik gave som hun måtte dele med hele menneskeheten.

Som barn levde Shri Mataji i perioder i Gandhis ashram etter Mahatma’ens ønske. Gandhi så visdommen i dette barnet, og satte umåtelig pris på henne.  Han søkte ofte hennes råd i spirituelle saker.

Shri Mataji ble født med fullstendig forståelse av det menneskelige nervesystemet og tilhørende indre energisystem.  For å lære det vitenskapelige vokabularet om disse temaene, studerte hun medisin og psykologi ved det medisinske college i Lahore.

Den Indiske Frigjøringskampen

Hennes foreldre spilte en nøkkelrolle i Indias kamp for frigjøring fra britisk herredømme.  Hennes far sto nær Mahatma Gandhi som medlem av den Grunnlovgivende Forsamling i India.  Den Grunnlovgivende Forsamling utarbeidet det frie Indias første grunnlov.  Han var en meget anerkjent jurist, behersket 14 språk og oversatte blant annet Koranen til Marathi.  Hennes mor var den første kvinne i India som mottok en æresdoktorgrad i matematikk.

Den unge Shri Mataji viste stort engasjement i frigjøringskampen.  Hun var modig og spilte en djerv og fryktløs rolle som leder i ungdomsbevegelsen, startet av Gandhi.  I 1942 ble hun arrestert og satt i fengsel sammen med andre frihetsforkjempere.

Ekteskap

Kort tid etter at India fikk sin uavhengighet, giftet hun seg med Sir C. P. Shrivastava.  Han var en av Indias mest betydningsfulle sivile tjenesteoffiserer.  I India sier man at kona bringer mannen lykke, og dette stemte når det gjaldt Sir C. P. Shrivastava.  Han steg raskt i gradene, til tross for at han var både ærlig og hederlig.  Han jobbet på statsminister Shri Lal Bahadur Shastris kontor fra 1964 til 1966.

Deretter ble han valgt til Generalsekretær i FNs Maritime Organisasjon, der han virket i 16 år. Han mottok en rekke internasjonale utmerkelser og ble slått til ridder av dronningen av England.

Sahaja Yoga blir født 

Etter at Shri Mataji hadde fullført sin familieforpliktelser ved å oppdra sine døtre, startet hun på sin spirituelle oppgave.

Selv om hun hele tiden hadde visst om sin spirituelle bevissthet, så visste hun ikke hvordan hun kunne presentere kunnskapen til moderne mennesker.

Hun visste hvilke problemer tidligere spirituelle personligheter hadde stridd med da de kom med sine profetier til menneskene.  Hun var klar over de mange problemene menneskeheten sto overfor.

Så, den 5. mai 1970 (på en ensom strand i Nargol omkring 150 km fra Mumbai), fikk hun en gudommelig åpenbaring som fylte hele hennes vesen. Plutselig hadde hun svar på sine spørsmål. Hun ville gi Selvrealisasjon til massene. Slik at tusener av mennesker av gangen kunne få kontakt med sin Ånd, og dermed starte sin indre transformasjon.

 Spredningen av Sahaja Yoga

Hun begynte i det små med menneskene rundt seg, og vekket deres spirituelle kraft – den som hinduene kaller Kundalini, muslimene Ruh, de kristne Den Hellige Ånd – og ble overveldet av resultatet.  De ble forvandlet både fysisk, mentalt og spirituelt.  Sakte men sikkert forstod hun at denne prosessen var løsningen på alle menneskelige problemer.  Hun bestemte seg derfor å spre dette til massene.  Hun investerte all sin tid og alle sine penger i å dra rundt og snakke med folk og gi dem nøkkelen til sin egen spirituelle kraft.  De som begynte å føle den spirituelle kraften, var ganske forbauset over at det virket.  De følte kraften som en kjølig bris som fløt over kroppen, på håndflaten og på toppen av hodet.  Selv som de diskuterte dette, kunne de ikke ignorere sin egen erfaring.  De gav denne kraften til andre etter instruksjon fra Shri Mataji, og da dette fungerte, fikk de troen på at dette var den spirituelle erfaringen som alle religioner har profetert.

Shri Mataji mottok aldri finansiell støtte, og  ville ikke ha betalt for sine foredrag eller for sine evner til å gi selvrealisasjon.  Hun understrekte igjen og igjen at ingen kan betale for sin selvrealisasjon; det er en gave fra Gud, og hun advarte sterkt mot falske, selverklærte ‘guruer’ som er langt mer interessert i søkernes lommebøker enn deres spirituelle utvikling.

Siden 1970 var Shri Mataji Nirmala Devi ustanselig på reisefot rundt om i verden for å lære fra seg teknikkene i Sahaja yoga.  Med sin enorme kapasitet vekket hun den spirituelle kraften (Kundalini) hos tusenvis av mennesker samtidig.

Shri Mataji sovnet fredfullt inn 23. februar 2011 i Genova, Italia. Hun ble 87 år.


siden oppdateres …

Leave a Reply