Sahaja Yoga

Målet med meditasjon er å etablere forbindelsen mellom oss og den åndelige dimensjonen i oss, å hele tiden være i likevekt og øke vår livsglede og visdom mens vi lever dette livet på jorden. I hverdagen, i ferien, hjemme, på skolen, på arbeidsplassen, i butikken, på sykehuset – i ethvert aspekt av livet.

HVA er Sahaja Yoga?

Sahaja Yoga begynner med selvrealisasjon.  Det er en spontan indre forening mellom vår bevissthet og Selvet – den åndelige dimensjonen i oss.

Sahaja Yoga virker via det sentrale nevesystemet vårt.  I dette indre systemet er all menneskelig kunnskap siden tidenes morgen lagret – summen av all mental, fysisk, emosjonell og spirituell erfaring.

Et nøkkelord i Sahaja Yoga er vibrasjoner – den spirituelle urenergien som vibrerer i hver eneste levende celle.  Du vil lære å føle disse vibrasjonene og forstå hva de betyr.

Sahaja Yoga, som betyr ‘spontan forening’, begynner med en katalytisk hendelse…. oppvåkningen av en sovende spirituell kraft som ligger sammenrullet i korsbenet nederst i ryggsøylen vår.  Denne kraften blir kalt Kundalini på sanskrit.  Kundalinikraftens funksjon er å gi oss høyere bevissthet av Selvet og å holde det indre systemet vårt rent og i perfekt stand.  Shri Mataji sier det slik :

‘ Kundalini er vår Mor, og vi er Hennes eneste barn.  Hun elsker oss betingelsesløst, uansett hva vi gjør.  Hun er tilgjengelig for oss hele tiden.  Hun forstår oss, vet hva vi trenger, hjelper oss, og er ufeilbarlig.’

Leave a Reply