Meditasjons øvelse 1

Når vi skal meditere begynner vi og avslutter meditasjonen med å “heve kundalini” og “spre en bandhan”(beskyttelse).

Dette er en viktig del av prosessen for å gjøre oss klar til meditasjon. Vi benytter noen enkle teknikker til å hjelpe vårt indre system med å komme i balanse, og vi dekker oss med en beskyttende aura (før og etter meditasjonen). Prøv å ikke gjør øvelsen for fort. Det er viktig å ha oppmerksomheten med hele tiden, ellers blir det et meningsløst ritual.

Det er kundalini kraften

It is our Kundalini energy, rising up the spine, which takes our attention higher into the state ofthoughtless awareness. This exercise helps to strengthen, steady and establish the attention in the highest energy centre, the Sahasrara chakra. Raising our own Kundalini, at the beginning and end of every meditation, helps to settle our subtle system into a more balanced state.

how-to-raise-the-kundalini

To begin, place the left hand in front of the lower portion of your abdomen. Place the right hand behind the left hand, with both palms facing your body. Move the right hand over the left hand and back under the left hand. Now slowly raise your left arm, keeping the left hand in the center of your body, moving up the spinal cord.

While your left hand moves upwards, continue to move the right hand up the inside and down the outside of the left hand. Watch your hands while raising them and tilt your head back as the hands move above eye level. When above the head, spin your wrist and tie a knot. Raise the hands from the base of the spine to above your head in this way a total of 3 times. The third time, tie 3 knots.