Vibrasjoner

Et nøkkelord i Sahaja Yoga er vibrasjoner – den spirituelle ur-energien som vibrerer i hver eneste levende celle.  Du vil lære å føle disse vibrasjonene og forstå hva de betyr. Sahaja Yoga er en indre, stille revolusjon som gradvis transformerer deg innenfra og som gir deg en tilstand hvor du oppnår en bevissthet av stillhet, harmoni og fred. Sahaja Yoga gir deg en unik mulighet til å mestre deg selv og potensialer du ikke visste du hadde.