Selvrealisasjon

Kundalini stiger

Det subtila systemet

Når vi først begynner med Sahaja Yoga meditasjon våkner Kundalini inni oss og stiger opp gjennom Senterkanalen (Sushumna Nadi) i ryggraden. På sin vei opp gjennom det subtile systemet balanserer Kundalini vår høyre og venstre kanal, og begynner å  gi næring til de chakraene som trenger det.Hver og en av de sju chakraene har ulike grunnkvaliteter som som ikke kan ødelegges. Når Kundalini kraften vekkes kommer disse fram spontant og manifesteres i våre liv.

Sahaja Yoga begynner med selvrealisasjon.  En spontan indre forening mellom vår bevissthet og Selvet – den åndelige dimensjon i oss.

Sahaja Yoga som betyr ‘spontan forening’, setter igang en katalytisk hendelse…. oppvåkningen av en sovende spirituell kraft som ligger sammenrullet i korsbenet nederst i ryggsøylen vår.  Denne kraften blir kalt Kundalini (sammenrullet kraft) på sanskrit.  Kundalini kraftens funksjon er å gi oss høyere bevissthet av Selvet og å holde det indre systemet vårt rent og i perfekt stand. Vekking av kundalini kraften i Sahaj Yoga, er absolutt ufarlig og oppleves av de fleste veldig behagelig, som en sval vind i håndflatene, langs ryggraden og over hodet. Denne veldig reelle opplevelsen er selve essensen av all yoga. Det er den spirituelle oppvåkningen som er referert til i alle klassiske, hellige skrifter og tradisjoner. Disse moderne tider kaller Shri Mataji for blomstringstiden. Hun utviklet en metode der selvrealisasjon (som tidligere var regnet som en sjelden og bortimot uoppnåelig hendelse) nå oppleves spontant og uten anstrengelse Hun sier det slik :

‘ Kundalini er vår Mor, og vi er Hennes eneste barn. Hun elsker oss betingelsesløst, uansett hva vi gjør.  Hun er tilgjengelig for oss hele tiden.  Hun forstår oss, vet hva vi trenger, hjelper oss, og er ufeilbarlig.’

Et nøkkelord i Sahaja Yoga er vibrasjoner – den spirituelle ur-energien som vibrerer i hver eneste levende celle.  Du vil lære å føle disse vibrasjonene og forstå hva de forteller.

 

© Sahaja Yoga Norway