Om Meditasjon

Til tross for sin stadig økende popularitet, vet svært få av oss i dag hva meditasjon egentlig er.

Noen tror det er mental konsentrasjon. Andre at det er en form for selvhypnose eller transe. Noen mener vi mediterer når vi forestiller oss noe som gir oss fred eller tilfredshet. Mange forskjellige metoder har som målsetning å manipulere og ta bort uønsket tankevirksomhet.

De øvelsene er ikke egentlig meditasjon – de er substitutter for meditasjon. I praksis er det ekstremt vanskelig å stoppe eller kontrollere tankeaktivitet med viljen

I virkeligheten er meditasjon – en spontan tilstand av tankefri bevissthet.

Det er ikke en handling. Det er en tilstand. Uavhengig av hva vi gjør, så er vi enten i denne tilstanden eller så er vi det ikke. En mann kan være i meditasjon mens han gjør sitt daglige arbeid på jobben. En annen kan sitte i lotus stilling i et tibetansk tempel og være svært langt fra meditasjon.

Når du leser dette, lurer du kanskje på hvordan man kan fungere hvis man hele tiden er tankefri (og hva som er vitsen med det). Svaret er at hvis du kan frigjøre deg fra dine tanker, er det ikke noe problem å begynne å tenke igjen når det er nødvendig. Du blir ikke tankeløs. Du blir en mester i din egen oppmerksomhet – Du tenker når det er nødvendig og når det ikke er behov for tanker, er du tankefri. Som i en samtale. Noen ganger snakker du, og andre ganger er det viktigere å lytte.

Shri Mataji, grunnleggeren av  Sahaja Yoga, forklarer det slik:

La oss tenke et øyeblikk. Vi ser snart at tanken er begrenset: Hvor stort er universet?  Hvem har skapt det? Hvor små er atomer? Og hvem har svarene? Hvordan kan vi vite hvem og hva som administrerer det hele? Kan en dråpe forstå havet? Vår bevissthet er en bunnløs sjø. Når tankene opphører begynner svarene. Våre tanker er som krusninger av vinden på havoverflaten. Bare når tankene oppløses, kan vi i stillhet erkjenne vår egen dybde. Akkurat som havet eksponerer sin virkelige dybde når vinden stilner.

Meditasjon har blitt beskrevet av mange helgener, profeter og opplyste sjeler. De forsøkte å beskrive tilstanden med ord, men de kunne ikke beskrive den prosessen som gjorde at det ble oppnådd. Det var et mysterium, den store og ukjente hemmeligheten til fred og tilfredshet i livet.  I 1970 åpnet Shri Mataji Nirmala Devi en portal til oss alle, slik at vi selv kunne oppleve hva meditasjon egentlig er. Vi trenger ikke lenger bøker som beskriver det. Alle kan nå erfare tankefri meditasjon. Ved hjelp av enkle og naturlige teknikker har det nå blitt enklere å utvikle seg åndelig midt i en storby, enn i et kloster i Himalaya. Meditasjon kan kun oppnås gjennom en prosess kjent som “selvrealisasjon“. Selvrealisasjon skjer gjennom vekkelsen av vår egen rene energi som ligger latent i oss -. Så hva er denne energien og hvordan skjer det?

© Sahaja Yoga Norway