En aften i Åndens tjeneste

Onsdag 12 September 2012  Kl: 19.00

Sted: Kulturkirken Jacob, Oslo

Konsert med Victor Vertunni og venner

Victor Vertunni (Engelskfødt skuespiller og  singer/songwriter)  Kommer til Oslo for å holde en konsert  i kulturkirken Jacob. Han har fortryllet publikum over hele verden med sine ny-tolkninger av William Blakes sanger. Det blir en spesiell kveld med ord og musikk som løfter sinnet og inspirerer til åndelig vekst.

Kunst og musikk har den egenskapen at den kan løfte bevisstheten. Evnen til å skape inspirerende kunst er et av menneskehetens mest edle egenskaper.

Men ikke all kunst er åndelig inspirerende – Kunsten selv må være på bølgelengde med Ånden, med andre ord å avgi guddommelige vibrasjoner. Da er det viktig at artisten er i kontakt med sin Ånd.

Meditasjon er et verktøy for å bli bevisst Ånden, altså det guddommelige i oss selv.

Guddommelig kunst gjenkjennes ved at den er tidløs, og fortsetter å være til glede og inspirasjon til tross for skiftende moter og trender.

Historien har velsignet oss med en rekke helt spesielle kunstnere som alle har vært født åndelig realiserte. Navn som Michelangelo, da Vinci, Mozart, Bach, Händel, Shakespeare og Van Gogh  er velkjent for de fleste av oss .

 

En annen viktig kunstner er William Blake (1757-1827) av mange regnet som Englands største visjonær, kunstner og poet. Født forut for sin tid og misforstått av sin samtid er han i dag regnet som far til den engelske romantikken. Hans omfattende poetiske og spirituelt profetiske verker og rikholdige illustrasjoner slutter aldri å glede, forbause og begeistre millioner kunstnere, kunstelskere og åndelige søkere i alle verdensdeler.

Det er rapportert at Blake også var en utmerket musiker, og at han sang sine sanger til fortryllende musikk han hadde komponert selv.

Victor Vertunni (Engelskfødt skuespiller og  singer/songwriter)  Har fortryllet publikum over hele verden med sin nytolkning av William Blakes sanger. Victor er selv åndelig søker og mangeårig praktiserer av meditasjon. Han er co founder av TEV (Theater of Eternal Values) somsom