Kundalini


I hvert menneske finnes det en energi som på sanskrit kalles Kundalini. Den ligger i sakralbenet (Sacrum) ved foten av ryggraden. Det er bemerkelsesverdig at de gamle grekerne ga denne delen av kroppen et navn som indikerer dens hellige betydning. Kundalini tar sitt navn fra formen (“kundal” betyr “spiral” på sanskrit) og ligger  sammenrullet (tre og en halv gang) i sakralbenet og venter tålmodig på å bli vekket. Gjennom praktisering av Sahaja Yoga meditasjon kan en person som har et oppriktig ønske om åndelig vekst og innsikt, enkelt få vekket kundalini.

Kundalini er den reneste energien som finnes. Hun er refleksjonen av den moderlige kraften som står bak all naturlig skapelse. Hun er vår åndelige Mor og vil aldri skade oss. I stedet er det Hun som forener oss med ånden vår og vi kommer spontant i fysisk, følelsesmessig og åndelig balanse.

Mer spesifikt: I vekket tilstand stiger Kundalini gjennom den sentrale energikanalen (Sushumna) langs ryggsøylen, går gjennom hodet og finner til slutt sin vei til toppen av hodet vårt . Når dette skjer, kan man oppleve ekte “yoga”. Sann forening av menneske, ånd og den allestedsnærværende kraft. Spontant ledes man inn i en tilstand av bevissthet uten pågående tanker. Det er dette som er sann meditasjon. Personen opplever øyeblikket her og nå veldig klart og bevisst, men med en fullstendig indre ro.

Tilsvarende når en alarm utløses, føler vi samtidig en kjølig (eller varm) bris over hodet og i håndflatene, avhengig av hvordan tilstanden i vårt energisystem er den aktuelle dagen.

 © Sahaja Yoga Norway