Kundalini

 


I hvert menneske finnes det en energi som på sanskrit kalles Kundalini. Den ligger i sakral benet (Sacrum) ved foten av ryggraden. Det er bemerkelsesverdig at de gamle grekerne ga denne delen av kroppen et navn som indikerer dens hellige betydning. Kundalini tar sitt navn fra formen (“kundal” bety “spiral” på sanskrit) og ligger  sammenrullet (tre og en halv gang) i sakral benet og venter tålmodig på å bli vekket. Gjennom praktisering av Sahaja Yoga meditasjon kan en person som oppriktig har ønske om åndelig vekst og innsikt, enkelt få vekket kundalini.

Kundalini er den reneste energi. Hun er refleksjonen av den moderlige kraft som står bak all naturlig skapelse. Hun er vår åndelige Mor og vil aldri skade oss. I stedet er det Hun som forener oss med vår Ånd og vi kommer spontant i fysisk, følelsesmessig og åndelig balanse.

Mer spesifikt: I vekket tilstand stiger Kundalini gjennom den sentrale energikanalen (Sushumna) langs ryggsøylen, penetrerer sentrum av hjerne og hjerne aktivitet og finner til slutt sin vei til toppen av hodet vårt . Når dette skjer, kan man oppleve ekte “yoga”. Sann forening av menneske, ånd og den allestedsnærværende makt. Spontant ledes man inn i en tilstand av bevissthet uten pågående tanker. Dette er sann meditasjon. Personen opplever øyeblikket her og nå veldig klart og bevisst, men  med fullstendig avslapping og ro.

Tilsvarende når en alarm utløses, føler vi samtidig en kjølig (eller varm) bris  over hodet og i håndflatene, avhengig av hvordan tilstanden i vårt energisystem er den aktuelle dagen.

 

 © Sahaja Yoga Norway