De tre kanalene

De tre kanalene

Energiene i vår subtile kropp kan flyte gjennom tre ulike kanaler: Venstre-kanal, høyre-kanal og senter-kanal. Venstre og høyre-kanal krysser hverandre midt i hodet.

Ida Nadi – Venstre kanal

Den venstre kanalen (blå) representerer vår fortid, vårt følelsesliv og våre ønsker. Kanalen slutter i superego (underbevisstheten), der alle minner, inngrodde oppfatninger og atferd er lagret.

Pingala Nadi – Høyre kanal

Den høyre kanalen (gul) representerer fremtiden, vår fysiske og mentale aktivitet, våre handlinger og planlegging. Kanalens endestasjon er ego, eller “jeg”et. Det som gir oss ideen om å være et “jeg”, av å være isolert fra det rundt oss.

Shushumna Nadi – Senter kanal

Senter kanalen er kanalen for åndelig utvikling. Det er kraften som gør at vi utvikler oss, og som bevisst eller ubevisst leder oss mot den høyere bevissthet som det syvende chakaraet (Sahasrara) representerer.

Ubalanse i kanalene betyr ubalanse i hele systemet

Hvis vi brukere for mye av energiene i venstre – eller høyre-kanal, kommer systemet vårt i ubalanse. Det leder til stress og fysiske eller psykiske problemer.

Gjennom meditasjon har vi mulighet til å se om systemet er ute av balanse. Det gjør vi ved hjelp av indikasjoner  i hendene. En sval bris i hendene antyder balanse, mens varme, tyngde og kribling foreslår ubalanse.

For eksempel, hvis din venstre hånd er varm eller tung, eller hvis det stikker/kribler i  fingrene, betyr det at problemet er på venstre side.

I Sahaja Yoga bruker vi  natur elementene ild, vann, jord, luft og eter for å balansere systemet. Som alt annet i naturen, består vi mennesker også av elementer.

Naturen i seg selv er ren – det er bare menneskets uvitenhet og atferd som skaper problemer og ubalanser i oss selv og samfunnet. Elementene i naturen har evnen til å nøytralisere disse påvirkningene og re-etablere balansen i livet. Det er denne evnen vi gjør bruk av i Sahaja Yoga.

 

© Sahaja Yoga Norway