Chakra

                                              Chakra informasjon

Chakra er subtile energisenter som påvirker oss, fysisk, psykisk og åndelig. De fleste av dem er lokalisert ved forskjellige plexus langs ryggraden

Hvert chakra har ulike evig gyldige kvaliteter. Gjennom meditasjon forsterker vi disse kvalitetene i oss. Nedenfor følger en kort beskrivelse av noen av disse:

 

1. Mooladhara chakra

“Uskyld, visdom, spontanitet”
Det første chakra ligger under kors benet (sacrum), der Kundalini hviler. Den viktigste kvaliteten i dette chakraet er uskyldighet. Gjennom uskyld, kan vi oppleve ren, barnlig glede, fri fra begrensninger som fordommer og inngrodd ideer. Uskyldighet gir oss verdighet, balanse og en sterk følelse av retning og mål i livet. Den er ingen ting annet enn enkelhet, renhet og glede.

Kvaliteten i dette chakraet er også den indre visdom som alltid er i små barn. Den kan tilsmusses i  løpet av et liv preget av vår moderne livsstil.  Men uskyldighet er en kvalitet som  aldri kan bli ødelagt. Den eksisterer evig i oss og venter på å bli uttrykt i form av ren og uforbeholden glede når Kundalini stiger.

 2. Swadishthana chakra

“Kreativitet, oppmerksomhet, kunnskap”
Det andre chakraet står for  kreativitet, ren oppmerksomhet og kunnskap. Det gir oss kontakt med vår indre kilde til inspirasjon og gjør det mulig for oss å oppleve skjønnheten rundt oss. Den rene kunnskapen gitt av dette chakraet  er ikke mentale eller psykiske forestillinger, men  en direkte spontan opplevelse av virkeligheten. Vi kan føle det som en kjølig bris i håndflatene eller prikking i fingrene og indikerer subtile blokkeringer.

En annen kvalitet i chakraet er ren konsentrasjon og jevn oppmerksomhet.

3. Nabhi chakra 

“Sjenerøsitet, tilfredshet, rettferdighet, balanse”
Det tredje chakraet gir oss raushet og en følelse av tilfredshet og velvære. Den viktigste kvalitet i chakraets venstre side, er indre fred – ved å balansere dette chakraet kan vi lindre stress. Chakraets høyre side tar vare på leveren, som er det organet som kontrollerer det vår oppmerksomhet og konsentrasjon.

Når Nabhi chakra er opplyst av Kundalini gir det oss oss styrke til å gå fremover i vår åndelige utvikling, det gir oss balanse i livet, rettferdighet og en indre følelse av moral.

 Void (Tomrommet) 

“Å være sin egen Guru”
Det andre og tredje chakraet omsluttes av Void (tomrommet) som står for prinsippet om å være sin egen herre eller guru. I mange åndelige tradisjoner er dette området et “hav av illusjoner” som må krysses ved hjelp av en åndelig veileder. Når Kundalini er vekket og passerer gjennom Void, blir dette prinsippet av mestring etablert i oss selv. I Sahaja Yoga blir du derfor din egen guru og åndelige guide, siden du på fingertuppene kan føle dine subtile problemer og er i stand til å kurere dem ved hjelp av din egen Kundalini .

Når Void blir opplyst av Kundalini , hjelper det oss også å bli kvitt dårlige vaner, dovenhet, behov for bekvemmelighet, rastløshet, overdreven materialisme, avhengighet og andre ting som gjør oss ufrie på en eller annen måte: Vi blir herre over oss selv.

Noe som kan skade Void er falske “guruer” som er mer interessert i makt og penger enn av ekte åndelig utvikling. Men etter selvrealisasjon kan alt gjenopprettes til i sin opprinnelige tilstand ved hjelp Kundalinis rensende kraft gjennom meditasjon .

4. Anahata chakra (Hjertechakraet) 

“Ånden, kjærlighet, trygghet, ansvar”
Det fjerde chakraet: Levende Ånd, vårt sanne Selv. Ånden er evig ren og upåvirket av noe utenforliggende. Man kan sammenligne den med en strålende uforanderlig diamant som er i oss og som vitner alle våre handlinger. Etter selvrealisasjon blir vår oppmerksomhet for første gang koblet til vår Ånd, og vi blir bevisst dens eksistens. Vi blir kvitt falske identifiseringer med ego eller tillært tro, og begynne å identifisere oss mer med Ånden, som er vår sanne natur.

På det fysiske nivået tar dette chakraet vare på hjertet og lungene. Ubalanse i chakraet kan føre til astma eller hjerteproblemer av ulike slag.

Andre kvaliteter hjertechakraet har er medfølelse og kjærlighet, og det gir også oss en følelse av ansvarlighet og god oppførsel overfor andre. Sentrum av hjertechakraet, som ligger inne i brystbenet, står for trygghet, mot og tillit.  Fysisk gir det kraft til vårt immunforsvar. Når hjertechakraet er fullt opplyst av Kundalini fjernes alle bekymringer, all frykt og tvil.

5. Vishuddi chakra  

“Diplomati, respekt, lekent vitne, å være ett med alt”
Det femte chakraet står for diplomati og rene relasjoner til andre. Kvaliteten å kunne være et lekent vitne livets drama ligger også her. Når chakraet åpnes av Kundalini, frigjøres vi fra skyld og anger og begynner å snakke på en vennlig  måte. Tendenser til å dominere andre eller å føle seg dominert av andre forsvinner. Det gjør også sjalusi, følelse av overlegenhet eller mindreverdighetskomplekser.

Vishuddhi er det chakra som kobler oss til helheten. Det gjør slik at vi føler oss ett med andre, og innser at vi  alle er en del av den samme helheten.

6. Agnya chakra

 “Tilgivelse, medfølelse”
Det sjette chakraet står for tilgivelse og medfølelse. Tilgivelse er makt til å gi slipp på sinne, hat og harme og oppdage Åndens edelhet, ydmykhet og generøsitet. Agnya chakra er makten som frigjør oss fra vårt ego og våre fordommer, vaner, rasistiske ideer og falske identifikasjoner. Det er den “trange port” (som når den er opplyst av kundalini) åpner veien for vår bevissthet å stige til sitt endelige bestemmelsessted, det syvende chakra.

Agnya chakra blir blokkert hvis vi er for opptatt av oss ​​selv, og hvis vi bruker blikket på feil måte. Ved å hele tiden se her og der, påvirkes vi av ting som ikke er rene og uskyldige. Gjennom å se på himmelen og  jorden kan naturen bidra til å rense chakraet.

7. Sahasrara chakra 

“Integrering, absolutt bevissthet”
Det syvende chakraet integrerer alle chakraene med sine respektive egenskaper. Det er den siste milepælen i utviklingen av menneskets bevissthet. I dag befinner vi oss evolusjonsmessig på nivået som tilsvarer dette chakraet. Vårt bevissthet kan derfor lett komme til denne nye dimensjonen, der vi kan oppfatte og forstå virkeligheten utover det begrensede rom av  tanker, begreper og forestillinger .

Dette chakraet er ansvarlig for den absolutte bevissthet. En direkte og absolutt oppfatning av virkeligheten gjennom det sentrale nervesystemet.  Det er det vi oppnår gjennom selvrealisering, Kundalinis spontane oppvåkning.

© Sahaja Yoga Norway