Det subtile systemet

I hvert menneske finnes det et nettverk av nerver og sanseorganer som tolker den fysiske verden utenfor. Samtidig finnes det i oss et subtilt system av energikanaler (Nadi’s) og energisentre (chakraer) som ivaretar vårt fysiske, intellektuelle, emosjonelle og åndelige liv. MERK! Det er viktig ikke å bare studere dette på et mentalt nivå, men å erfare det selv.