Det subtile system

Innledning

Inne hvert menneske finnes det et nettverk av nerver og sanseorganer som tolker den fysiske verden utenfor. Samtidig finnes det i oss  et subtilt system av energi-kanaler (Nadi’s) og energicentran (chakraer) som ivaretar vårt fysiske, intellektuelle, emosjonelle og åndelige liv. MERK! Det er viktig ikke bare å studere dette på et mentalt nivå, men å erfare det selv.