21 Mars, Verdensdagen for Indre Fred ” Det vil aldri bli fred i verden før vi har fred i oss selv” (YouTube link)

March 19, 2015

Previous post:

Next post: